Ürün Detayları

Genellikle plastik borularda oluşan oksijen difüzyonu sonucunda tesisatta erozyon olur ve bunun sonucunda oluşan tortu ve pislikler tesisatta dolaşmaya başlar. Tesisatta çok sayıda klasik pislik tutucu kullanımında; Pislik ve tortunun alınması amacıyla servis için anahtar kullanılarak pislik tutucunun açılması gerekir. Bu sırada sistemin durdurulması gerekir ve konfor kesintiye uğrar. TULPAR tortu ve pislik ayırıcı tesisat başına bir adet kullanılır. Pisliği boşaltmak için ürünün altında bulunan küresel vana açılarak pislik kolayca dışarı atılır. Sistemin durdurulmasına gerek yoktur. Su içerisinde bulunan tortu ve pislik, arızalara, pompa, motorlu vana ve diğer armatürlerde aşınma ve verim düşüklüğüne, sürekli artan bakım gereksinimlerine ve korozyona neden olur. Bu ürün sayesinde klasik pislik tutucuların bakım ve temizliğindeki zorluklar ortadan kaldırılmış olup bu zorluklardan kaynaklanan olası ihmallerin önüne geçilmiştir.

Dizayn ve Test Basıncı     :   25 bar

Dizayn ve Test Sıcaklığı   :    150 ◦C