Ürün Detayları

Tesisat suyunun içinde eriyik halde bulunan hava ve gazlar su sıcaklığının artmasıyla gaz haline dönüşerek suyla beraber tesisat içerisinde dolaşmaya başlar. Tesisatta bulunan metal malzemelerde korozyona neden olduğu gibi sese, dolaşım bozukluklarına ve pompalarda kavitasyona neden olur. Radyatörlerin hava yapması ısı sorununa neden olur. Özellikle oksijen bariyeri olmayan plastik boru kullanılan tesisatlarda ve yerden ısıtma tesisatlarında sisteme sürekli hava girişi olduğundan bu sorun daha da büyür.

TULPAR hava ayırıcılar;

-Sistemdeki havayı ayırarak tahliye edilmesini sağlar.

-Havanın tahliyesi esnasında pompanın durdurulması gerekmeksizin sistem çalışırken hava sürekli tahliye edilir.

-Olası birikintilerin tahliyesi için ürünün alt kısmında küresel vana bağlantı tapası mevcuttur.

 

Dizayn ve Test Basıncı     :   25 bar

Dizayn ve Test Sıcaklığı   :    150 ◦C