7

Ülkemizde sanayi kuruluşları tarafından tüketilen elektriğin yaklaşık %20’lik dilimini pompalar tüketmektedir. Pompa ve pompa sistemlerinde yapılacak iyileştirme çalışmaları neticesinde yaklaşık %30 civarında enerji tasarruf potansiyeline sahip olduğu bilinmektedir.

Pompaların çalıştığı sistemlerde sıklıkla yapılan hata, satın alma maliyetlerini düşünerek yatırım esnasında en ucuz pompayı satın almayı tercih etmesidir. Oysaki pompa satın alma maliyeti, ömür boyu maliyet kalemleri dağılımında %8’lik bir dilim işgal etmektedir. Enerji tüketimi ise ömür boyu maliyet dağılımında %85’lik bir dilim işgal etmektedir. Doğru pompa seçimi, sistemde tasarruf sağlamak adına tek başına yeterli değildir. Bu yüzden, pompanın çalışacağı pompaj sisteminin de enerji tasarrufu açısından irdelenmesinin önemi büyüktür.

Kaynaklarımızın sınırsız olmadığını unutmamalıyız. Enerji Tasarrufu Haftası kutlu olsun.

#Enerjitasarrufuhaftası