Dökümhane

Group,Of,Workers,In,A,Foundry,At,The,Melting,Furnace
Worker,Machined,Workpiece,Casting,With,A,Grinding,Machine,-,Work
Foundry,,Sand,Molded,Casting,,Molding,Flasks

Kum Hazırlama

KALIPLAMA KUMU HAZIRLAMA

AMAÇ;

Kalıplama kumunun özelliklerini kaliteli döküm alınacak düzeye getirmek ve bunu sürekli olarak sağlamaktır.

KALIPLAMA KUMU

kalıplama kumunda, kullanılan malzemelerin sahip olması gereken özellikler aynı olmalıdır. Burada geri dönen kumun soğuk ve elekten geçirilmiş olması gerekir. İ.K.K. elemanının yaptığı test sonuçlarına göre istenen test değerlerini elde etmek için gerekli olan ilaveleri içeren kum bileşiminin reçetesi mikser programına girilir.

Reçete bileşimine göre mikser istenen miktarları otomatik olarak alıp kum yapar. Yapılan kum İ.K.K. tarafından laboratuvarda test edilecektir. Test sonuçları uygunsa prese verilecektir. Uygun değilse kum revize edilir, revize edilmeyen kum kullanılmaz.

Kumlama ve Çapak Alma

Küçük, hassas metal ve plastik parçalarda olduğu kadar kum veya kurumla kaplı büyük, ağır döküm parçalarda da uygun değer kumlama sonuçları elde edilir. Kumlama prosesi esnasında parçalar birbirinin üzerinde hareket ederek etkin ve kapsamlı şekilde kumlanır. Parçaların birbirine sürekli teması hem çapak alma sürecini hızlandırır, hem de döküm parçalardaki kumun temizlenmesine yardımcı olur.

Ergitme

Döküm en genel tanımı ile ergitilmiş sıvı metalin hazırlanan kalıp boşluklarına doldurulması ile gerçekleştirilen üretim yöntemidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bu yöntemle üretim için öncelikle hurda ve alaşım elementlerinin ergitilmesi gerekmektedir. Ergitme işlemleri için alaşım çeşidine göre katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrik ile ısıtılan ocaklar kullanılmaktadır. Bu çalışmada metalürji sektöründe yaygınca kullanılan indüksiyon ocakları hakkında bilgi verildikten sonra sıcaklık ölçümü ve kimyasal analiz yöntemlerinden bahsedilecektir. Ayrıca spektrometre ile ara analizi belirlenen numune için ocak içerisine katılması gereken alaşım elementlerinin ilavesi ile ilgili bir uygulama yapılacaktır.

Kalıplama

Döküm, 3 boyutlu nesnelerin, eriyik hale geçebilen hammaddelerinin cismin ters imajı olan kalıba dökülerek, katı hale getirilmesi ile biçimlendirilmesi işlemidir.

Maça

1 Adet 6 Ton/Saat kapasiteli Kum hazırlama mikseri ile, Cold Box, Karbondioksit gazlı ve Reçineli maça imalatı yapılmaktadır. Ebatlarına göre maçalar 8 LT. Kapasiteli maça makinesi ve el ile hazırlanmaktadır. Ağır tonajlı maça yapımında Reçineli kum kullanılmakta ve tüm maçalar, sınıfının en kaliteli refrakter maça boyaları ile boyanarak kalıplama alanlarına alınmaktadır.

Laboratuvar

Ekstrametal ürettiği bütün parçaların uluslararası standartlara uygunluğunu sağlayabilecek ve müşterilerinin özgün kalite ihtiyaçlarına yönelik sertifikasyonların gerekliliklerini yerine getirebilecek, yeterli birikimi ve tecrübesi olan kalite kontrol ekibi ile yeterli donanımda kalite kontrol laboratuvarlarına sahip. Manyetik parçacık muayenesi, ultrasonik muayene, boyutsal kontroller, mikroskobik kontrol, sertlik kontrolü gibi kalite kontrol prosesleri firmamız bünyesinde titislikle uygulanmaktadır.

Kalite Kontrol
OBLF Spektrometre (15 element)
Elektro-Nite Digilance II Sıcaklık Ölçme Cihazı
Elektro-Nite Quik-Lab E Termal Analiz Cihazı
Kimyasal Analiz Labaratuvarı
Metalurijik Mikroskop
Brinell Sertlik ölçüm Cihazı
Kum Test labratuvarı
Yanma Kaybı Test Fırını
Ultrasonik Test Ekipmanı
Manyetik Test Ekipmanı