7
Clarke Isı Eşanjörlü Yangın Pompası
Isı eşanjörü soğutmalı motorlar, soğutma döngüsünden pompadan su pompalar.
Soğuk pompa suyu, ısı eşanjörü içindeki küçük borulardan geçer ve soğutucudan gelen ısıyı emer.
Pompa suyu, ısı eşanjöründen geçtiğinde, boşaltma tahliyesine veya emme rezervuarına geri döner.
Soğutma sıvısı motor bloğuna geri döner ve motorun çalıştığı süre boyunca soğutma döngüsü devam eder.
Soğutucu, motor su pompası tarafından kapalı sistem etrafında dolaştırılır.
Kullanım alanları; Yatay Bölmeli Kasa, Dikey Türbin ve Uçtan Emiş Uygulamaları, Bodrum Pompa Odası veya İç Mekanlar, Suyun Kanalizasyona Döndürülebileceği TesislerHeat exchanger cooled engines pump water from the pump, though the cooling loop.
The cool pump water travels through small tubes within the heat exchanger and absorbs the heat from the coolant.
Once the pump water cycles through the heat exchanger, it then travels to the discharge drain or, back to the suction reservoir.
The coolant returns back to the engine block and the cooling cycle continues during the duration that the engine is running.
The coolant is circulated around the closed system by the engine water pump.

WHERE TO USE?
Horizontal Split Case, Vertical Turbine and End Suction Applications, Basement Pumproom or Interior Locations, Installations Where Water Can Be Returned to Drain

Bir cevap yazın